strona główna
strona główna
 
   

Koncert internetowy

 
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina Warszawa   Z okazji jubileuszu 10 lat Internetu w Polsce Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM), przy udziale Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, organizują 14 września 2001 r. eksperymentalny koncert internetowy wykonywany w 3 miastach (Warszawa, Gdańsk, Kraków) przy wykorzystaniu łączności internetowej.
 
Schola Cantorum Gedanensis   Usłyszymy prawykonanie utworu Stanisława Moryto Ad laudes, napisanego specjalnie na 10-lecie Internetu. Dźwięk i obraz będą przesyłane za pośrednictwem Internetu przez sieć POL-34. Muzycy będą widzieli się wzajemnie na monitorach, a zgromadzeni w 3 miastach słuchacze będą oglądać cały koncert na monitorach plazmowych.
 
Kierownictwo artystyczne: Ryszard Zimak
Capella Cracoviensis   Wykonawcy:
  • AMFC Vocal Consort - Warszawa, Pałac Kazimierzowski UW - Sala Złota, dyr. Ryszard Zimak,
  • Schola Cantorum Gedanensis - Gdańsk, Auditorium Novum PGd, dyr. Jan Łukaszewski,
  • Capella Cracoviensis - Kraków, Sala Obrad Urzędu Miasta, dyr. Stanisław Krawczyński.
PROGRAM KONCERTU
Mikołaj Gomółka - Psalm LXXXI Radujcie się Bogu nawysszemu (do tekstów Jana Kochanowskiego)
Prezentacja zespołu wokalnego z Warszawy
Wykonawcy: AMFC VOCAL CONSORT
Dyrygent: RYSZARD ZIMAK
 
Andrzej Hakenberger - Exsultate Deo
Prezentacja Polskiego Chóru Kameralnego z Gdańska
Wykonawcy: SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS
Dyrygent: JAN ŁUKASZEWSKI
 
Mikołaj Zieleński - Laetentur Coeli
Prezentacja zespołu wokalnego z Krakowa
Wykonawcy: CAPELLA CRACOVIENSIS
Dyrygent: STANISŁAW KRAWCZYŃSKI
 
Stanisław Moniuszko - pieśń Znasz-li ten kraj (słowa Adam Mickiewicz)
Wspólny występ zespołów wokalnych z Warszawy i z Krakowa
Wykonawcy: AMFC VOCAL CONSORT I CAPELLA CRACOVIENSIS
Dyrygent: JAN ŁUKASZEWSKI
 
Wacław z Szamotuł - Już się zmierzka
Wspólny występ zespołów wokalnych z Warszawy i z Gdańska
Wykonawcy: AMFC VOCAL CONSORT I SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS
Dyrygent: STANISŁAW KRAWCZYŃSKI
 
Wolfgang Amadeus Mozart - Lacrimosa z Requiem d-moll KV 626
Pamięci ofiar ataku terrorystycznego w USA
Wspólny występ zespołów wokalnych z Warszawy, Gdańska i Krakowa
Wykonawcy: AMFC VOCAL CONSORT, SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS I CAPELLA CRACOVIENSIS
Dyrygent: RYSZARD ZIMAK
 
Transmisja przez wszystkie Ośrodki Regionalne TVP w Programie 3 o 16:45
Transmisja w Internecie
Stanisław Moryto - Ad Laudes - PRAWYKONANIE ŚWIATOWE
Wykonanie poświęcone pamięci ofiar terroryzmu
Wspólny występ zespołów wokalnych z Warszawy, Gdańska i Krakowa
Wykonawcy: AMFC VOCAL CONSORT, SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS I CAPELLA CRACOVIENSIS
Dyrygent: RYSZARD ZIMAK
S. Moryto, P. Węgleński i AMFC Vocal Consort 
w Sali Złotej UW
 
Dalsze zdjęcia i szczegółowe informacje na stronie http://www.nask.pl/koncert10lat/
Nagrania z koncertu dostępne są także na płycie CD (NASK 2001).
 

Przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym wymaga izochroniczności, czyli gwarancji niewielkich i stabilnych opóźnień w transmisji dźwięku i obrazu, do czego współczesny Internet nie jest przystosowany. W przyszłości Internet będzie udostępniać szerokie pasmo transmisyjne oraz będzie wyposażony w mechanizmy gwarantujące jakość przesyłania stosowną dla różnych usług (np. w zapowiadanej technologii MPLS - Multi Protocol Label Switching). Sieć internetowa będzie oznaczać pakiety etykietami nadającymi im priorytety w zależności od charakteru usługi i będzie gwarantować odpowiednią jakość transmisji na całej trasie. Dziś dla stworzenia takich warunków między Warszawą, Krakowem i Gdańskiem zostały zestawione specjalnie kanały ATM o przepustowości do 15 Mb/s do transmisji sygnału wizyjnego i fonicznego. Urządzenia sieciowe zostały wyposażone w kodery i dekodery wizji i fonii. Do udziału w eksperymentalnym koncercie internetowym zostali zaproszeni zawodowi muzycy, którzy mieli możliwość oceny warunków wspólnego muzykowania (muzyk-muzyk), jak również zdalnego nauczania (mistrz-uczeń, dyrygent-zespół) za pośrednictwem Internetu.
 
Realizacja techniczna koncertu, podczas którego artyści w różnych miejscach wspólnie wykonują jedno dzieło, z punktu widzenia telekomunikacji nastręcza dwa problemy:
- problem realizacji połączeń audio i wideo pomiędzy zespołami przy pomocy sieci teleinformatycznej;
- problem realizacji transmisji koncertu do Internetu i do sieci telewizyjnej.
 
Pierwsze z tych zadań zrealizowane zostało za pomocą wydzielonych kanałów w sieciach ATM zarządzanych przez NASK i współpracujących operatorów (ACK Cyfronet w Krakowie i TASK w Gdańsku), połączonych wybudowaną w ramach porozumienia POL34 szerokopasmową siecią krajową ATM. Tak zrealizowana transmisja pokazała możliwości Internetu, które dostępne będą po istotnym zwiększeniu przepustowości łączy oraz wprowadzeniu w globalnej skali technologii MPLS i QoS (Quality of Service), co będzie możliwe za ok. 3 - 4 lata.
 
Kanały ATM odzwierciedlają możliwe do zestawienia w ramach MPLS ścieżki LSP (Label-Switched Path) w sieci IP. Transmisja przez nie obrazu i dźwięku ma w obu technologiach takie same parametry, gdyż kanały ATM są szczególnym przypadkiem ścieżki LSP, a ATM jest jedną z podstawowych technologii wykorzystywanych przez MPLS.
 
Logicznie połączenia tworzyły trójkąt, którego wierzchołkami były urządzenia w poszczególnych miastach (w Warszawie, Gdańsku i Krakowie). Zakończenia połączeń zostały zrealizowane za pomocą koderów i dekoderów firmy Fore oraz za pomocą przełączników ATM ze zintegrowanymi koderami/dekoderami wizji i fonii firmy GDC.
 
Zestawione kanały miały przepustowość do 15 Mb/s, z czego użyte zostało ok. 10Mb/s. Kodowanie sygnału wizyjnego odbywało się w standardzie MJPEG, co zapewniło transmisji minimalne opóźnienie - najważniejsze z punktu widzenia powodzenia eksperymentu. Realnie uzyskano opóźnienia ok. 180 ms pomiędzy miastami w jedną stronę, z czego ok. 70 ms zajmowało kodowanie i dekodowanie sygnału.
 
Równolegle do połączeń wizyjnych i fonicznych zestawione zostały kanały łączące porty LAN przełączników ATM. Z uzyskanych połączeń korzystał system telefonii internetowej firmy Cisco, służący realizatorom koncertu do łączności technicznej podczas prób i koncertu.
 
Należy podkreślić, że łączność podczas trwania eksperymentu realizowana była poprzez sieć służącą na co dzień do łączności internetowej, w której jedynie zestawiono odpowiednie kanały (nie przeprowadzano dodatkowych optymalizacji takich jak np. regulacja wielkości buforów). Oznaczało to w szczególności, że w czasie trwania koncertu mogły ulec pogorszeniu warunki pracy internautów korzystających z sieci akademickich w całej Polsce. Udana realizacja koncertu udowodniła konieczność rozbudowy obecnej struktury sieci i - co najważniejsze - udowodniła, że dowolne zasoby sieci można wykorzystać do rozwoju nauki i kultury.
 
Transmisja do Internetu realizowana była poprzez serwery z odpowiednim oprogramowaniem należącym do Uniwersytetu Warszawskiego i obsługiwanym przez ICM UW. Sygnał z tych serwerów przesyłany był do sieci UW, a następnie odpowiednimi połączeniami udostępniany w całym Internecie. Relację z koncertu transmitowano w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.
 
Za realizację techniczną koncertu odpowiadają zespoły Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM) przy udziale:
w Warszawie: Akademii Muzycznej im. F. Chopina, WARMAN-a (NASK) i Agencji Widowisk TVP SA,
w Krakowie: Akademii Muzycznej, Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH i Oddziału TVP SA w Krakowie,
w Gdańsku: Akademii Muzycznej, Politechniki Gdańskiej, Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), Oddziału TVP SA w Gdańsku i Radia Gdańsk.
 

  Cyfronet AGH     Politechnika Gdańska KIDO Politechniki Gdańskiej    Radio Gdańsk
 
Znaczki dla organizatorów: niebieski i szary.

Zapraszamy także do obejrzenia nagrań z koncertu internetowego podczas 41. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień - Północ '98

 


| na górę | strona główna |
| Kontakt - informacje prasowe | Sympozjum | Koncert | Imprezy towarzyszące |
| Komitet Honorowy | Komitet Organizacyjny | Organizatorzy imprez towarzyszących |
| Sponsorzy | Patronat Medialny | V Festiwal Nauki |