strona główna
strona główna
 
   

Informacje prasowe

 

Jubileusz 10-lecia polskiego Internetu

Za symboliczną datę początku polskiego Internetu można uznać dzień 17 sierpnia 1991 r., kiedy to pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze wymienione zostały pierwsze listy internetowe. Uruchomienie Internetu w Polsce było efektem działań kilku ośrodków akademickich w Polsce, wśród których szczególną rolę odegrało środowisko fizyków i astronomów - z udziałem zespołu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działającej wówczas w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Z okazji jubileuszu 10-lecia polskiego Internetu Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) organizują 14 września 2001 r. uroczyste sympozjum Rewolucja informacyjna - 10 lat Internetu w Polsce. Przewodniczącym Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Piotr Węgleński, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, który w okresie powstawania polskiego Internetu był Rektorem UW.
 
Sympozjum rozpocznie się o godz.10:00 w kolebce polskiego Internetu, za którą uważany jest Wydział Fizyki UW przy Hożej 69. Referaty o historii powstania polskiego Internetu, jego roli w rozwoju nauki i techniki, obecnych możliwościach Internetu oraz o perspektywach jego rozwoju i wpływu na życie społeczne i gospodarcze kraju wygłoszą kolejno: dr Jacek Gajewski, dr Maciej Kozłowski, prof. Bogdan Lesyng, Marek Hołyński i prof. Konrad Fiałkowski. Po południu, w drugiej części sympozjum odbędą się prezentacje sponsorów Jubileuszu - wiodących polskich firm z branży komputerowej i telekomunikacyjnej. Swój wkład w obchody 10-lecia polskiego Internetu ma również Centrum Sztuki Współczesnej, które 14 września rozpocznie na Hożej cykl pokazów i prelekcji na temat net.art - sztuki multimedialnej z pogranicza nowych mediów i Internetu.
 
W godzinach popołudniowych gospodarzem obchodów w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu będzie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; na uroczystym koktajlu przyjmie zaproszonych gości - osobistości polskiego życia politycznego i społecznego, przedstawicieli Rządu i Sejmu RP, środowiska naukowe i artystyczne, przedstawicieli największych firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, dziennikarzy.
 
Zanim to nastąpi, w programie przewidziany jest eksperymentalny internetowy koncert będący prawykonaniem utworu Stanisława Moryto Ad laudes, specjalnie napisanego na tę szczególną okazję. Wykonają go trzy zespoły chóralne (znajdujące się w różnych miastach Polski: w Warszawie - AMFC Vocal Consort, w Gdańsku - Schola Cantorum Gedanensis, w Krakowie - Capella Cracoviensis) pod dyrekcją Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, prof. Ryszarda Zimaka. Dyrygrent wraz z zespołem AMFC Vocal Consort będzie znajdował się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. Koncert od strony technicznej realizują zespoły NASK i ICM przy współpracy kolegów z Gdańska i Krakowa. Zaraz po koncercie w Pałacu Kazimierzowskim zostanie otwarta wystawa Komputer jako tworzywo, połączona z pokazem pracy przy komputerach wybitnych artystów grafików: Tadeusza Dominika, Leszka Hołdanowicza, Waldemara Świerzego i Leszka Zbijowskiego. Wystawa ta jest organizowana przy udziale Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 
Szczegóły wydarzeń Jubileuszu na stronie: www.internet10.pl.
 
Wstępem do obchodów jubileuszu 10-lecia Internetu w Polsce będzie Parada Internautów, organizowana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w dniach od 7 do 9 września br. w Warszawie na całej długości Krakowskiego Przedmieścia - od Placu Zamkowego do Pałacu Staszica. Współorganizatorem tej imprezy są władze Miasta St. Warszawy z Prezydentem Pawłem Piskorskim na czele oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK, która jest wyłącznym dostawcą łączności internetowej we wszystkich lokalizacjach na trasie Parady. Impreza, której Honorowym Patronem jest Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, jest częścią większego projektu Europeia Polska, służącego wspomaganiu procesu integracji Polski z Unią Europejską. Szczegóły imprezy na stronie: www.parada.pl.

10 lat Internetu w Polsce - rola Komitetu Badań Naukowych

Przy okazji obchodów Jubileuszu 10-lecia nie można zapominać o tym, że Internet w Polsce powstawał i rozwijał się dzięki wysiłkowi intelektualnemu i finansowemu polskiego środowiska naukowego. Pierwsze środki finansowe zostały w 1987 r. przeznaczone przez Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń na budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej. W 1991 roku powstał Komitet Badań Naukowych, który finansował rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej w Polsce, przeznaczając na ten cel znaczące środki finansowe z budżetu nauki. Dzięki KBN powstały dwie sieci rozległe: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz POL-34, pięć centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM), 22 miejskie sieci komputerowe (MAN), kilkaset lokalnych sieci komputerowych (LAN). Tworzona w ten sposób infrastruktura od początku służyła nie tylko środowisku naukowemu, ale i pozostałym użytkownikom Internetu.
 
We wrześniu ubiegłego roku Komitet Badań Naukowych przyjął program Pionier: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego. Po raz pierwszy realizatorami programu będą nie tylko jednostki naukowe ale także podmioty gospodarcze, organy administracji rządowej i samorządy. Polityka KBN przyczyniła się do tego, że w chwili obecnej rozwój polskich sieci naukowych nie odbiega od poziomu krajów europejskich. Konsekwentnie jest wdrażana najnowocześniejsza infrastruktura i aplikacje służące tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

Informacje o wykładowcach

Dr Jacek Gajewski, fizyk pracujący na Wydziale Fizyki UW, jest kierownikiem Programu Internet dla Szkół, sekretarzem Stowarzyszenia Sieci Komputerowych CEENet i członkiem Zarządu Internet Society Polska. Jako pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki UW współpracował z grupą pracowników Wydziału, która zrealizowała pierwsze polskie międzynarodowe połączenie internetowe, gazetę elektroniczną, serwery WWW i Usenet. Był członkiem grupy, która doprowadziła do zniesienia ograniczeń COCOM na dostęp Polski do światowych sieci komputerowych.

Dr Maciej Kozłowski, astronom, absolwent UW (tytuł doktora uzyskał na Wydziale Fizyki UW), przez wiele lat związany z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (CAMK), jest, obok nieżyjącego już prof. Tomasza Hofmokla z Wydziału Fizyki UW, jednym z założycieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, a od 1999 r. jej dyrektorem. Maciej Kozłowski był aktywnym członkiem grupy inicjującej i realizującej kolejne etapy budowy Internetu w Polsce - bezpośrednio zaangażowanym w uzyskanie zniesienia embarga na dostęp Polski do światowych sieci komputerowych, zorganizowanie sieci Internet w Polsce i dołączenie jej do światowego Internetu.

Prof. Bogdan Lesyng, profesor na Wydziale Fizyki UW, specjalizujący się w badaniach z obszaru nauk obliczeniowych, biofizyki molekularnej i bioinformatyki. Stypendysta Fundacji Humboldta, wykładowca uniwersytetów w USA i Niemczech. Członek kolegiów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zastępca dyrektora ds. naukowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW - instytucji wyróżnionej prestiżową nagrodą Computerworld-Smithsonian Award za badania w dziedzinie rozwijania i stosowania zaawansowanych metod komputerowych.

Dr Marek Hołyński, specjalista w dziedzinie grafiki komputerowej, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, doktoryzował się w 1975 r. w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. Grafiką komputerową zajmował się od wczesnych lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych został profesorem MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Uniwersytetu Bostońskiego. Jednocześnie rozpoczął współpracę ze światowym liderem w dziedzinie grafiki komputerowej, firmą Silicon Graphics. Jest współtwórcą m.in. stacji roboczych Indigo, Indy i O2. Obecnie dyrektor ds. rozwoju strategicznego w firmie ATM SA.

Prof. Konrad Fiałkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY), specjalizujący się w modelowaniu ewolucyjnym, architekturze maszyn przetwarzających informacje i antropologii systemowej. Operator-programista pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ. Laureat konkursu Mistrz Techniki. W latach 70-tych członek kolegium redakcyjnego Problemów (dział nauki i fantastyki) oraz przewodniczący Komitetu Informatyki PWN. W ostatnich latach twórca projektu ideowego nowej maszyny przetwarzającej o nazwie konceptor. Autor wielu opowiadań i powieści, a także krytyk i teoretyk science fiction. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Kontakty:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
dr Maria Baranowska (NASK PR manager)
tel. (22) 523 12 20
mobile: 0-600 466 778
e-mail: Maria.Baranowska@nask.pl

Wydział Fizyki UW
dr Jacek Gajewski
tel. (22) 668 58 07
e-mail: Jacek.Gajewski@fuw.edu.pl

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)
dr Anna Psoda
tel. (22) 874 91 00
e-mail: A.Psoda@icm.edu.pl

 


| na górę | strona główna |
| Kontakt - informacje prasowe | Sympozjum | Koncert | Imprezy towarzyszące |
| Komitet Honorowy | Komitet Organizacyjny | Organizatorzy imprez towarzyszących |
| Sponsorzy | Patronat medialny | V Festiwal Nauki |